Vanliga frågor

search icon

Om mensförskjutning

Du förskjuter mensen genom att tillföra ett läkemedel som innehåller ett gestagenbaserat hormon (gulkroppshormon). Det liknar det gulkroppshormon som förekommer naturligt i kroppen. Mensblödningen startar normalt sätt genom att nivån av gulkroppshormon snabbt faller i slutet av menscykeln och livmoderslemhinnan stöts av. När du tillför detta hormon i form av läkemedel kan du därför förlänga tiden till att slemhinnan stöts av, med andra ord - förskjuta mensen. Vanligtvis tar man tabletterna ungefär tre dagar innan mensen förväntas börja. Så länge som du äter tabletterna kommer slemhinnan inte att stötas bort, alltså menstruera. Mensen kommer två till tre dagar efter att du slutar ta tabletterna.

Vanligtvis ska du inte skjuta fram mensen längre än 14 dagar. Du ska alltid följa den information som läkaren lämnat i samband med förskrivningen av dina tabletter.

Nej, om du redan äter p-piller ska du inte använda ytterligare hormoninnehållande läkemedel för att reglera din mens. Äter du p-piller går det oftast att förskjuta mensen genom att du slår ihop kartorna. Det vill säga inte gör ett uppehåll med ”sockerpiller” för att få blödningen. Detta beror dock på vilken typ av p-piller du har. Om du som redan äter p-piller vill förskjuta mensen rekommenderar vi att du tar kontakt med den som har förskrivit dina p-piller för information om hur du ska göra.

De flesta känner inga biverkningar, men vissa kan uppleva symtom som annars är vanliga innan mens, som till exempel bröstspänningar, huvudvärk och lätt illamående.

Det är i regel ofarligt att förskjuta mensen om du i övrigt är frisk, och din normala menscykel kommer att börja som vanligt igen efter att du slutat ta tabletterna. Det finns dock vissa personer som inte ska ta läkemedlet, till exempel: - Du som har haft blodpropp eller har en ökad risk för att få blodpropp. - Om du har en allvarlig leversjukdom. - Du har vaginala blödningar utan känd orsak. - Om du har en cancersjukdom

Nej, det gör det inte. Det är viktigt, om du inte vill bli gravid, att du skyddar dig på ett säkert sätt med exemplevis preventivmedel. Det är också extra viktigt att skydda dig från graviditet under tiden du skjuter på mensen eftersom ett eventuellt foster kan skadas av läkemedlet. Du kan inte kombinera läkemedel för mensförskjuting med preventivmedel såsom minipiller, hormonspiral, plåster eller p-stav.

Din betalning

Du betalar endast om du får en läkarbehandling. Patientavgiften hos oss är idag 100 kronor. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar till den första januari året de fyller 20 år och för äldre efter dagen de fyllt 85 år. Har du kommit upp i högkostnadsskyddet och fått ett frikort kan du använda det. Du meddelas alltid vad din avgift blir innan debitering och du kan välja om du vill gå vidare eller inte. Patientavgiften är reglerad av regionen vi är kopplad till och jämlik för all digital vård i Sverige.

Till den första januari året du fyller 20 år är ditt besök avgiftsfritt. Detsamma gäller för individer från dagen de fyller 85 år. Vi har en åldersgräns på 15 år.

Vi är anslutna till både Swish och Klarna och vi meddelar alltid vad din avgift blir innan du blir debiterad. Följ instruktionerna i betalningsflödet för att genomföra köpet. Väljer du att betala med Swish måste du ha Swish-appen nerladdad och installerad på en mobil enhet. Du betalar och identifierar dig enkelt med BankID på vår webbplats. Det behöver du göra innan de medicinska frågorna du besvarat kan behandlas av läkare.

Betalar du med Klarna får du ett kvitto i deras app. Du laddar ner Klarnas app där du vanligtvis hämtar dina appar. Betalar du med Swish får du en notering i appen. Vill du har ett mer specificerat kvitto går det bra att logga in på: https://patient.kollarna.se/ och skriva ut ditt kvitto.

Har du kommit upp i högkostnadsskyddet och fått ett frikort betalar du ingen patientavgift för en läkarbedöming hos oss. Du anger det sex- till åttasiffriga numret som finns på ditt frikort tillsammans med dina personuppgifter efter att du svarat på de medicinska frågorna.

Ja, ditt besök är frikortsgrundande. Tyvärr är vi inte anslutna till e-frikort än och kan därför inte utfärda frikort. För att registrera din betalning kan du spara ditt kvitto och ta med dem till en vårdcentral eller annan vårdmottagning. De kan också hjälpa dig att utfärda ett frikort.

Flera vårdmottagningar är kopplade till e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. Det hjälper dig att hålla räkningen på dina patientavgifter. Vi är tyvärr inte ansluta till e-frikort ännu men ett kvitto från oss eller kontoutdrag från din bank ska gälla som underlag för frikort. Vi kan inte heller hjälpa dig att utfärda ett frikort. Kontakta en fysisk vårdmottagning, de hjälper dig att utfärda ett frikort. Ta med kvitton från oss och andra vårdgivare som inte är kopplade till e-frikort så registrerar de dessa.

Den digitala vård vi erbjuder finansieras precis som annan vård av skattemedel. När du söker vård hos oss ersätts ditt besök av det landsting som du är skriven i. Vi är anslutna till region Sörmland där patientavgiften är 100 kronor. Ett läkarbesök hos oss ersätts med 200-500 kronor medan snittkostnaden för samhället vid ett fysiskt besök är 1 400 kronor.

Vi är certifierade av Trygg e-Handel och är därmed en säker webbplats för internetköp. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här och hur vi behandlar dina betaluppgifter här www.menskollen.se/agreements/integritetspolicy